От материала, могат да бъдат класифицирани
- Nov 16, 2015 -

Може да бъде разделена: кожа, PU кожа офис стол, офис стол плат офис столове, окото офис стол, офис стол и др.